XPLE

Ett avfall kan bli en värdefull resurs

prysmian.categories:

Genom End of Waste-scenario kan Axjo Group tillsammans med sina kunder skapa cirkulära och hållbara lösningar för kabelverkens spill av PEX/XLPE, som i stället blir en värdefull resurs för framställning av nya produkter.  

10/10/2023 - 10:10 FM

Att hitta lösningar för hur ett tidigare oanvändbart avfall kan bli en resurs kallas för End of Waste. Axjo har tillsammans med Ramboll säkerställt att alla lagkrav för att avfallet ska kunna räknas som resurs är uppfyllda. Tillsammans med kunder i både Sverige och Europa, tar Axjo nu ännu ett steg på sin hållbarhetsresa, genom att återvinna kabelverkens spill av PEX/XLPE (tvärbunden polyetylen) in i nya produkter och på så sätt sluta cirkeln.

Axjo Group, med huvudkontor i Gislaved, har sedan 2003 använt sig av återvunna material i sin produktframställning. Under det senaste decenniet har de arbetat mer aktivt med sitt hållbarhetsarbete Greenology för att skapa cirkulära affärsmodeller och lyckats hitta olika material som annars hade gått till förbränning eller ”landfill”.

- ”Axjos typiska kund är en kabeltillverkare med huvudsäte någonstans i Europa. Att kunna hitta ett cirkulärt flöde med deras avfall, och kunna nyttja det i framställning av nya, högkvalitativa compounds, är en given lösning som gynnar bägge parter. I de flesta fall har våra egna plastcompounds likvärdiga eller bättre egenskaper än nyvara av samma polymer. Genom att sedan addera och nyttja vårt retursystem Drumster, skapar det ännu en cirkulär dimension och gör att produkterna går att använda upp till 10 gånger i ett returflöde.”, säger Jacob Nilsson, VD och koncernchef på Axjo Group.

End of Waste, alltså att hitta lösningar för att göra tidigare oanvändbart avfall till en resurs, minskar effektivt materialåtgången och klimatavtrycket och blir alltmer populärt i cirkulära affärsmodeller. Företag som har återvinning som kärnverksamhet lyder under ett visst regelverk, och det gäller även för tillverkningsföretag som börjar använda tidigare avfall till att skapa nya produkter. Ett sådant företag klassas då också som återvinnare. För att få använda ett avfall i en produkt måste man säkerställa och kunna visa att avfallet har upphört att vara avfall enligt kriterierna i miljöbalken.

- ”Att ta hand om en resurs som tidigare varit avfall är bra. Det man behöver vara medveten om är de regelverk som gäller för återvinnare, och säkerställa att det man gör inte får negativa miljö- och hälsoeffekter. Hos Axjo gjorde jag en utredning som kunde visa att lagkraven för avfall som upphör att vara avfall är uppfyllda, vilket innebar att företaget kunde få kommunens godkännande för avfallshanteringen.”, säger Nicklas Gustavsson, Senior Consultant, på Ramboll.

Prysmian Group i Sverige är ett av bolagen som i samarbete med Axjo kan återvinna sitt processpill, och generera en positiv cirkularitet. Prysmian samlar in extruderad PEX/XLPE) som sedan tas emot av Axjo. Avfallet följer sedan en framtagen process och metod för att bli en högkvalitativ råvara, som Axjo sedan kan tillverka kabeltrummor av. Dessa trummor köps sedan in av Prysmian Group i Norge, Finland och Holland och hamnar, till viss del, hos Prysmian i Nässjö igen då de tar emot trummor med kabel och säljer vidare till andra aktörer.  

- ”Processen skapar en hållbar cirkularitet som gynnar miljöpåverkan på ett positivt sätt.”, säger Anders Sjöland, HSE Manager Prysmian Group Scandinavia. ”Det är också viktigt att samarbeta kring dessa frågor så att ett hållbart flöde uppfyller de krav som finns. I detta fall så kände både Prysmian och Axjo att expertis behövdes och därför togs också Ramboll in i samarbetet.”, säger Anders.

 

 

FAKTARUTA

Det finns krav som måste uppfyllas för att ett avfall inte ska räknas som ett avfall längre. Dessa är tydliga och presenterade i 15 kap. 9 a–c §§ miljöbalken;

  1. Ämnet eller föremålet ska användas för ett visst ändamål,
  2. Det finns en marknad för eller förfrågan på sådana ämnen eller föremål,
  3. Ämnet eller föremålet uppfyller tillämpliga krav i lag och annan författning, och,
  4. Användningen av ämnet eller föremålet inte leder till allmänt negativa följder för människors hälsa eller miljön.