DoP

CPR - Dop finder

DOP

Överblik

Byggproduktförordningen enligt EN 50575 kräver att CE-märkningen åtföljs av en prestandadeklaration, förkortad DoP (Declaration of Performance) på engelska.

Varje CE-märkning åtföljs alltså av ett unikt 7-siffrigt DoP-nummer tryckt på produktetiketten eller förpackningen, som hänvisar till ett specifikt dokument. Denna innehåller obligatorisk information om produkttyp, avsedd användning, produktionsplats, provnings- och godkännandeorgan samt prestandaklass.

DOKUMENTATION

Vad ska en dop innehålla?

Nödvändiga krav
 

 • Tillverkaren tar ansvar för produktens överensstämmelse
 • Produkttyp måste identifieras med en unik identifieringskod
 • Produkttyp definieras i förhållande till prestandaklass (Euroklass).
 • DoP måste baseras på den relevanta harmoniserade standarden
 • DoP ska hänvisa till det anmälda organ som används
 • CE-märkning är föremål för en tillgänglig prestandadeklaration

 

Obligatoriska krav
 

 • CE-märkning
 • DoP-nummer
 • Unik identifiering av produkttyp
 • Unik identifiering av produktvariant
 • Avsedd användning enligt standard EN 50575:2014
 • Harmoniserad standard
 • Tillverkarens kontaktuppgifter
 • Godkännande/auktoriserande organ-ID
 • System av AVCP - hänvisar till en AoC
 • Brandklass - prestanda i brand