Pry-Cam

Låt Pry-Cam göra jobbet

Vad skulle du säga om jag berättade att du nu enkelt och säkert kan göra avancerade PD-mätningar på mellan- och högspänningsnät utan att behöva göra elsystemen spänningslösa? Det är sant! Med vår revolutionära trådlösa teknologi i PRY-CAM kan du utföra mätningar på elsystemen under drift samtidigt som du kan köra diagnoser och göra fellokaliseringar. Det är enkelt, säkert, snabbt och pålitligt.

En revolution inom PD mätning

PD-mätning (partiell urladdning), förvaltning och övervakning av elnät genomgår just nu en revolution. En omvälvande förändring som kan hjälpa er att förebygga fel och kostsamma avbrott till följd av servicearbete. Den trådlösa teknologi som PRY-CAM erbjuder gör att PD-mätningen kan utföras på distans, utan att du behöver vara i direkt kontakt med det som ska testas.

Det innebär också att mätningar kan göras utan att speciella säkerhetsåtgärder behöver utföras för att skydda operatören. Denna revolutionerande teknologi innebär att du på tryggt avstånd kan göra exakta och tillförlitliga mätningar, diagnoser och fellokaliseringar.

Ladda ned

Pry- Cam broschyr

En innovativ lösning

Ändra din vision av tillgångshantering med revolutionär teknik som förbättrar effektivitet och minskar kostnader. Pry-Cam Portable fungerar med din iPad med Pry-Cam-appen som finns i App Store. Den kan användas i tre olika driftlägen för att ge dig maximal flexibilitet.

De tre olika driftlägena (enkel gratis, pay-per-use eller snabb onlineladdning) låter dig få mer och mer information som krävs för att passa dina förvntningar och PD-expertisnivå. Genom att tillfälligt gå från grundläggande till avancerat till premiumläge kan du tillgodose alla behov med ett enda instrument.

Kontakt


Sälj

Roger Nilsson

Säljansvarig