Lösningar för Elektrifiering

ETT OMFATTANDE OCH VARIERAT UTBUD FÖR ATT ELEKTRIFIERA INDUSTRIN

Våra innovative kabellösningar möter behoven för att dra nytta av möjligheterna som elektrifieringen erbjuder

Elektrifieringen av energianvändning utgör en central del för utfasningen av fossila bränslen och det är en av de betydande ansträngningarna som krävs för att nå de globala målen för nettonollutsläpp. Den globala efterfrågan på energi förväntas förbli stabil under de kommande 30 åren men trots det förväntas andelen elektricitet i den totala energimixen fördubblas från 20% till 40% under samma period. Detta beror främst på övergången i de tillämpningar baserade på fossila bränslen – så som gasuppvärmning och förbränningsmotorer – till elektricitet. Det gäller främst förnybara källor samt den ökade expansionen av tillämpningar baserade på elektricitet – exempelvis datacenter. Ju mer de elektriska tillämpningarna växer desto större blir efterfrågan på ett omfattande och specialiserat utbud av kabellösningar som kan möta behoven och fånga möjligheterna som denna marknadsformande trend erbjuder.

Med vår nya affärsstrategi Connect to Lead siktar vi på att ta tillvara på möjligheterna som uppstår från omstruktureringen som driver kabelmarknaden och därmed bli en global leverantör av kabellösningar som leder energiomställningen och den digitala transformationen.

Elektrifieringen av energianvändning

Utfasningen av fossila bränslen i energisystemet förlitar sig starkt på elektrifiering. Scenarion framtagna av EU-kommissionen visar att mer än tre fjärdedelar av den slutgiltiga energiefterfrågan kommer vara elektrifierad år 2050. Elektrifieringen innefattar att ersätta fossila energikällor med elektricitet genererad från förnybara energikällor inom olika användningsområden. Dessa inkluderar industriella produktionsprocesser, transport och logistik samt uppvärmning och kylning av byggnader. Efterfrågan på elektricitet kommer öka när vi övergår från användningen av fossila bränslen. Analyser gjorde av EU-Kommissionen visar att elektrifiering baserad på förnybar energi – kompletterad med indirekt elektrifiering av sektorer som där det är svårare att utfösa fossila bränslen – är det mest kostnadseffektiva och energieffektiva sättet att minska utsläppen till netto-noll 2050. Elektricitet kommer direkt täcka 57% av den slutgiltiga energianvändningen och kommer indirekt genom väte och dess derivat ge ytterligare 18%.

Connect to Lead

Enligt sin nya affärsstrategi Connect to Lead siktar Prysmian på att ta tillvara på möjligheterna som uppstår från de strukturella trenderna som formar kabelindustrin och bli en global leverantör av kabellösningar. I linje med detta arbetar affärsenheten för elektrifiering på följande sätt:

  • Erbjuder ett omfattade utbud av kablar för att stödja den kontinuerliga tillväxten av elektriska tillämpningar inom alla branschsegment globalt
  • Tillhandahåller banbrytande teknologier och framtidssäkrade lösningar
  • Fortsätter att utveckla lösningar anpassade till kundens behov