Hållbarhet

Fokus på helhetsperspektivet

Prysmian Group fokusera på helhetsperspektivet när det kommer till hållbarhet, för att vara bättre förberedda för framtida utmaningar. Det räcker inte att enbart fokusera på produktens koldioxidavtryck (PCF). Det är viktigt att fokusera utifrån hela livscykelperspektivet, vilket möjliggör att fullt ut tackla utmaningarna relaterade till verksamhet och produkter med lägre miljöpåverkan.

Eco Cable

Hållbar affärsverksamhet blir allt viktigare. Vägen till att skapa en betydande påverkan är inte en helt rak linje. Därför introducerar vi Eco Cable för att stödja våra kunders miljöarbete. Fokus på framtiden!

Eco Cable är Prysmian Groups egenutvecklade koncept för att mäta miljöpåverkan från våra kablar. Det är senaste initiativet inom Prysmian Groups miljöarbete för att leverera transparent kabelbedömning och dokumentation.

Våra hållbarhetsrapporter

Grön energiförbrukning

100 % av kabelproduktionen i Sverige sedan 2016 har grön energiförbrukning!

Nässjöfabriken har sedan 2016 köpt ursprungsgarantier (GoO-certifikat) för 100% av sin elförbrukning. Ett GoO-certifikat (Guarantee of Origin) är en ursprungsgaranti som definieras i enlighet med EU-lagstiftningen (2009/28-direktivet om förnybar energi) och som definierar att el kommer från förnybara energikällor. 

Den gröna energiförbrukningen vid Nässjöfabriken:

  • 2020 - 44 630 GJ
  • 2021 - reducering med 7,4% till 44 294 GJ 
  • 2022 - ökning till 13 500 MWh, vilket återspeglar den ökade produktionen 

EPD-dokumentation

Produktspecifik

Att skapa kundvärde är centralt för oss. Därför valde Prysmian Scandinavia förra året att investera pengar och resurser för att 2023 kunna leverera utvalda EPD'er för produkter.

Dessa baseras på dokumentation av livscykelanalyser (LCA) som verifierats av tredje part i enlighet med EU-standarden EN 15804:2012 + A2:2019 och ISO 14025 del III som kräver input från vaggan till graven

Som företag vill vi leda vägen och vara transparenta när det gäller våra produkters miljöpåverkan. 

Prysmian Groups klimatmål godkända av SBTi