Kraftkablar 1kV

Skärmade och oskärmade kraftkablar av yttersta kvalitet

Det nordiska klimatet ställer höga krav på de kablar som sammankopplar nord med syd och elproduktion med förburkningen. Stora väderomställningar som innebär både höga och riktigt låga temperaturer, frost, fukt och snö nöter på materiel och kablar är inget undantag. Produkter från Draka tillhör dock de bästa i klassen och levererar garanterat kablar som är optimerade för den sortens slitage.

Fabriken i Nässjö tillverkar inte bara både skärmade som oskärmade kablar, utan agerar också expertiscenter för just den här typen av kablar. Innovationer, kvalitetssäkring och hög tillgänglighet gör Prysmian till en optimal partner.

Oskärmade kablar

Aceflex Eco Cable

Aceflex är en mycket flexibel och lättarbetad kraft- och installationskabel som ingår i Prysmians Eco Cable-koncept som hjälper våra kunder i deras miljarbete. Aceflex Eco Cable uppfyller dessutom CPR-kraven för installation inomhus. Sammantaget en mycket mångsidig och enkel kabel att hantera och installera. 

Allground 1kV

Levererar i alla lägen

Med dubbel mantel och isolation av PEX tål vår nya Allground 1 kV de tuffaste förhållanden. Den rillade yttre manteln gör kabeln extra tålig samtidigt som den dessutom blir enklare att hantera. Öppen fast förlagd, nedgrävd eller i vatten – Allground 1 kV levererar i alla lägen.

 

 

Fler oskärmade kablar

Kontakt


Order