Miljardinvestering i hållbar innovation

prysmian.categories: Innovation  Corporate 

22/04/2022 - 12:00 FM

Med stöd av Europeiska investeringsbanken, EIB, påskyndar Prysmian Group innovationstakten inom hållbarhet.
 

Nu är det klart. Prysmian Group har säkrat en finansiering på 135 miljoner euro, ca. 1,4 miljarder kronor, från EIB, EU:s långsiktiga finansinstitut. Investeringen ska gå till forskning och utveckling av ultrasnabba telekomnät och smartare, mer hållbara elnät.

"Avtalet som nåddes med Prysmian Group syftar till att utveckla kablar baserade på hållbarhetskriterier, med minskad råvaruförbrukning, avfall och CO2-utsläpp”, sade Gelsomina Vigliotti, EIB:s vicepresident.

Områden som kommer att dra nytta av EIB-finansiering är:

Industriell forskning:
- Forskning inom kabelmaterial, system för övervakning och förvaltning, material för mer hållbara lösningar samt hybridenergi- och telekomkablar.

Innovation:
- Användning av alternativa material i kabeldesign och projektoptimering. Användning av banbrytande teknik för kabelmontage.

Produktutveckling:
- Submarina högspänningskabelsystem för installation på stora djup

- P-Laser

- Dynamiska kablar inom offshoresektorn för förnybar energi

- Kabellösningar för e-mobilitetsbranschen

- Högpresterande fiberoptik

- Kablar för FTTH- och FTTA-applikationer samt anslutningsmöjligheter

- Smarta kabelsystem och sensorlösningar för felsökning, övervakning och kontroll av elnät

Digital transformation och hållbarhet:
- Utveckling av AI för förbättrad kvalitet i kabeltillverkningsprocesser

- Utveckling av datamodeller för att utvärdera hållbarhetseffekten av en grön IT-strategi och för bedömning av hållbarheten i produktportföljen.

 

EIB-finansieringen är specifikt avsedd att stödja projekt som ska utvecklas vid FoU-centra i fem europeiska länder. Globalt har Prysmian Group 26 FoU-center belägna i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien, med ett team på över 900 forskare, tekniker och operatörer.

Finansieringen uppgår till ca. 50% av Prysmian Groups planerade investeringar i Europa fram till 2024. Globalt avsätter koncernen cirka 100 miljoner euro per år till forskning och utveckling.

De nya projekten uppfyller de mål som Prysmian Group satt upp för att stödja och främja digitaliseringen och energiomställningen.