Övervakningssystem & Elektronik

Alesea

 

Alesea är ett virtuellt trumhanteringsverktyg som hjälper dig att spara tid, pengar och utsläpp. En optimal, hållbar partner i ditt projekt.

alesea

ÖVERSIKT

För datadriven kraft

Vra kunder behöver alltid veta mer om villkoren för sina tillgångar och därför blir de allt mer datadrivna. Vårt uppdrag är att samla in data och klassificera den på ett sätt så den kan bli analyserad av automatiserade diagnostiksystem.

PRY-CAM är banbrytande teknik som tillåter digital, noggrann och pålitlig mätning av nyckelparametrar, diagnostisering och defektlokalisering på distans. De uppgifter vi kan samla in är många men bland annat: användingsförhållanden, funktionsfel, överhettning etc. Allt i realtid och utan specifik expertis. 

Tack vare ett helt privat molnbaserat system, skapat utifrån vår teknik, har vi idag en databas som innehåller över sex miljoner mätningar som aldrig blivit klassificerade eller lagrade innan Prysmian gjorde det. Prysmian strävar också efter att i alltt högre grad integrera elektronik i kablar snarare än utanför, samt att ha ett växande antal tillbehör, komponenter och enheter integrerade i kabelsystem. 

PRY-CAM logo

Skydda dina mest värdefulla tillgångar

Världen av övervakning, tillståndsbedöming och tillgångshantering av elektriska system genomgår en revolution som kan hjälpa till att förebygga och förhindra fel och avbrott, öka drifttiden och säkerheten, förbättra tillgångarnas livslängd och avsevärt minska underhållskostnader och risker. 

Asset Monitoring

PRY-CAM HOME

En lösning. Många funktioner. 

Visste du att över 80% av bränder som sker i hemmet är orsakade av elektriska installationsfel?

PRY-CAM HOME är enkel att installer och enkel att använda. Den gör det möjligt för elektriker och bostadsägare att övervaka elsäkerheten i hemmet via telefonen.

PRY-CAM HOME hjälper till att förebygga elektriska felaktigheter, överhettning och strömavbrott. Detta möjliggör även en ökad övervakning av energiförbrukningen vilket leder till en ökad energimedvetenhet hos bostadsägaren.

 

ASSETS & MONITORING

PRY-CAM whitepaper

Discover a revolution in monitoring, condition assessment and asset management of electrical systems.

pry-cam

Kontakt


Information

Information