Lösningar för digital överföring av data

Bryggan i den digitala klyftan - premiumdatalösningar

Sammansvetsade samhällen i en ny värld

Världen befinner sig i en explosion av digitalisering. Över hela jorden delar, köper, streamar, ansluter och kommunicerar människor i den digitala sfären – att leva och arbeta digitalt är det nya normala. För nätverksoperatörer innebär detta en hantering av en ökning av bandbredd för att möta den stigande efterfrågan i världen. Hos Prysmian bygger vår affärsenhet för digitala lösningar moderna nätverk som tillhandahåller robust fysisk infrastruktur, pålitlig IT-säkerhet och långsiktig trovärdighet.

Vårt åtagande till den digitala förändringen

Hos Prysmian realiserar våra digitala lösningar infrastrukturen för dagens och morgondagens behov och hjälper världen möta sina mest påträngande utmaningar. Genom att utmana gränserna för digitaliseringen kommer vi gripa de möjligheter som erbjuds av den nya marknadstrenden och leda den digitala transformationen som tar plats över hela världen.

Digitalisering

Datanätverk måste stödja kraven från IoT, 5G, uppkopplade byggnader, Industri 4.0 etc – höghastighetsanslutningar i kärnnätverket och inom datacenter måste säkerställas.

Nätverksöverbelastning

I samma takt som världen kräver högre hastigheter blir våra nätverk alltmer överbelastade.

Snabbt föränderliga och konkurrensutsatta marknader

Våra kunder arbetar ofta på marknader som snabbt förändras och behöver särskiljas från konkurrensen

Energiomställning

Världen behöver renare och mer hållbara energiförsörjningar och telekommunikationsnät. Fibernätverk är den mest hållbara av teknologier.

Våra tre affärsområden

Innovation: Upptäcka nya produkter och lösningar

Våra forsknings- och utvecklingscenter för innovation är en grogrund för radikal och inkrementell innovation. Innovationsandan delas över hela vår verksamhet och vi ägnar tid, investering och kompetens åt att skapa meningsfulla innovationer som kommer påverka våra kunders verksamheter. På så sätt kan vi hjälpa dem att lösa varje utmaning de står inför.

Global närvaro: Gör vår teknologi tillgänglig

Med över 30 fabriker spridda över flera kontinenter är vår leveranskedja oöverträffad inom telekommunikationsindustrin. Vi sparar inte bara tid och pengar på logistik som vi kan överföra på våra kunder utan vi har också fullständig kontroll över vår produktion – resultatet av det är att vi kan erbjuda konkurrenskraftigt prissatta lösningar för varje kund.

Kundnärhet: Upprätthålla nära kundrelationer

Med en global affärsnärvaro och över 5000 medarbetare dedikerade till digitala lösningars BU kommer vi närmare våra kunder till skillnad från våra konkurrenter – men det är inte bara vår närhet som särskiljer oss. Våra experter har den regionala kunskapen, spetskompetenser och den praktiska erfarenhet som din verksamhet behöver för att möta sina utmaningar.

Connect to Lead i digitala lösningar: vårt tillvägagångssätt

Prysmians digitala lösningar BU erbjuder lösningar för alla dina telekommunikationsbehov. Från vår egenutvecklade optiska fiberteknologi till optiska- och kopparkablar till anslutning. Från forskning och utveckling, produktion till installation, testning, underhåll och mer. Du säger, vi gör – internt.

Bestående av tre affärsenheter som arbetar som en integrerad helhet kommer du att dra nytta av en enda leverantörs åtagande och effektivitet samt den samlade kunskapen och förmågorna hos flera specialister. Det innebär att vi kan erbjuda integrerade helhetslösningar och garanterad expertis vid varje steg.