Lösningar för kraftnät

STÄRKTA ELNÄT

Våra kabellösningar utgör grunden för avancerade elnät – en nödvändighet för att uppnå energiomställning.

Energiomställningen tar plats globalt och en av de viktigaste pelarna i omställningen är övergången från en fossilbaserad energimix till mer hållbara energikällor. För att lyckas med integreringen av förnybara energikällor krävs stärkta elnät. Det finns samtidigt en ökad efterfrågan på el inom bygg-, transport-, och industrisegmenten. På grund av detta kan vi se förbättringen av elnäten som en avgörande faktor för att påskynda den nödvändiga energiomställningen för att nå en framtid med nettonollutsläpp.

Prysmians elnätskablar hjälper nätoperatörer, allmännyttiga företag, industriföretag och installatörer att överföra och distribuera den energin som driver så många delar av vår värld.

Vi är världsledande i vår totala tillverknings-och installationskapacitet och har ett starkt engagemang för R&D.

Prysmian designar, tillverkar och installerar ett kabelsystem med hög-, mellan-, och lågspänningskablar – vi tillhandahåller även nätverkskomponenter, mervärdesteknik samt tjänster och lösningar inom tillgångsövervakningssystem.

Vikten av elnät i energiomställningen

EU har gjort ett åtagande för att minska på utsläppen av växthusgaser med 55% - jämfört med 1990 – fram till 2030 vilket är ett steg i riktningen mot att nå klimatneutralitet 2050. Enligt scenarion framtagna av kommissionen kommer förnybara energikällor utgöra 81% av EU:s totala energimix. En av de nödvändiga förutsättningarna för en fullständig omställning till förnybara energikällor och dess integrering i energisystemet är ett starkt och sammanlänkat elnät.

Faktum är att kommissionen föreställer sig 1300 GW landbaserad och havsbaserad vindkraft fram till 2050 (jämfört med dagens 180 GW). De elektrifieringsprocesser som pågår inom industrin, transport och bostäder kräver en betydande expansion av de befintliga elnäten. Det krävs starka och motståndskraftiga förbindelser mellan förnybara energikällor och konsumtionsområden för att hantera väderrelaterade variationer i energiförsörjningen. Det krävs även en balanserad integration av energikällorna för att hantera sådana fluktuationer. Kommande generation av elnät måste utformas på ett sätt som gör kraftinfrastrukturen starkare, mer motståndskraftig och tillgänglig för att leverera maximal prestanda under alla omständigheter och i alla konfigurationer.

CONNECT TO LEAD

Enligt sin nya strategi Connect to lead siktar Prysmian på att ta till vara på de möjligheter som uppstår från de strukturella megatrenderna som formar kabelindustrin för att bli en global leverantör av kabellösningar. I linje med detta uppdrag stödjer affärsenheten för elkraftnät:

  • Uppgradering av kraftnät med innovativa teknologier
  • Främjar nätets motståndskraft och hållbarhet
  • Främjar långvariga kundrelationer