Transport

ÖVERSIKT

Erfarenhet och expertis i en snabbt utvecklande värld

Oavsett om det handlar om att förbättra kraft-och styrkapaciteten eller möjliggöra optimal fuktion av data-och kommunikationssystem finns våra kabelsystem där för att framgångsrikt utrusta transportfordon och infratsruktur runt om i världen. Våra kabelsystem bevisar sitt värde varje dag, även i krävande och extravaganta miljöer. 

På alla kontinenter, i olika transport-och mobilitetsapplikationer så som flyg-, marina-, järnväg-och vägtransporter och hissindustrier står Prysmians specialiserade kabellösningar i centrum för betydande internationella projekt och stödjer de stora kundernas arbete med högpresterande, hållbar och säker teknik. 

VÅRA MARKNADER

Transport & Mobilitet


TRANSPORT

Rullande materiel

Under de senaste åren har utvecklingen av rullande materielteknologi till stor del drivits av implementeringen av höghastighetståg och elektrifiering. Denna utveckling omfattar rullande materiel för tunnelbana, transitlinjer, spårvagnar och järnvägar. Förbättrad strömförsörjning och nya styr- och signalsystem kräver såväl ökad mängd kablar på tågen som specialkablar anpassade till ny teknik.

Därför finns det ett ökande behov av att minska både volym och vikt, vilket har lett till utvecklingen av miniatyriserade kablar och högtemperaturkablar med förbättrad prestanda, med användning av mekaniska spänningsbeständiga material för tuffa miljöer.

FARTYG

Maringodkända kablar

Sjöfartsindustrin kräver kablar som är små och lätta med hög prestanda och säkerhet. Dessutom ska de vara vattentäta, brandsäkra och halogenfria. Därför levererar Prysmian ett komplett utbud av fartygskablar för strömförsörjning, styrning, instrumentering, dataöverföring och kommunikation – vilket säkerställer en pålitlig infrastruktur och optimal drift.

Dessutom erbjuder vi ett komplett sortiment av ultrabrandsäkra kraft-, kontroll- och instrumentkablar för fartygs- och havsbaserade applikationer. De är designade med högsta brandsäkerhetsstandard och kan fortsätta att fungera under lång tid under höga temperaturer och motstå de mekaniska effekterna av vattensprinkler och släckningsarbete.