RQ

Vad är RQ?

RQ: Halogenfri, framskyddad och självslocknande kopplingskabel. För indragning i rör, ledningskanaler och apparatskåp. OBS! För CPRgodkänd, se "RQ Pure". Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

Vad är RQ Pure?

RQ Pure: Halogenfri, framskyddad och självslocknande kopplingskabel för indragning i rör, ledningskanaler och apparatskåp. Rökutveckling i händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

Läs mer om RQ, RQ Pure och våra andra kopplingskablar i vår webbkatalog