Drakaflex H07RN-F

Vad är H07RN-F?

H07RN-F: Högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel, för användning där de mekaniska påfrestningarna är av medelsvår karaktär, i torra, fuktiga eller explosionsfarliga utrymmen, utomhus, t.ex. i jordbrukets driftsbyggnader och för tillfälliga installationer på byggarbetsplatser. Även för installation i tillfälliga byggnader och arbetsbodar. Användning upp till 1000 V AC är tillåten för fast skyddad installation (i elrör eller apparater) och för inkoppling av hissmotorer och liknande. Högsta tillåtna likspänning är 742/1238 V DC.

Vad är H05RN-F?

H05RN-F: Högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel, för användning där de mekaniska påfrestningarna är måttliga, i torra, fuktiga eller explosionsfarliga utrymmen, utomhus, t.ex. i jordbrukets driftsbyggnader och för tillfälliga installationer på byggarbetsplatser. Även för installation i tillfälliga byggnader och arbetsbodar.

Läs mer om H07RN-F & H05RN-F och våra andra anslutningskablar i vår webbkatalog