FQAR - PG & FQAR - PG Pure

Vad är FQAR-PG?

FQAR-PG & FQAR-PG Pure:

 

 Halogenfri, flamskyddad och självslocknande elektronikkabel avsedd för signalöverföring där höga krav ställs på störimmunitet, skydd mot överhörning och mekanisk robusthet. Förläggs öppet, fast, i kanaler och rör - även utomhus. För EX-klassad miljö finns blå mantel (symboliserar egensäkra kretsar, galvaniskt skilda från jord). Partvinnade (2x2x0,5 fyrskruv). Yttermanteln är UV-skyddad för utomhusbruk i norden. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlttar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

Läs mer om FQAR-PG, FQAR-PG Pure och våra andra elektronikkablar i vår webbatalog