EXQ Pure

Vad är EXQ Pure?

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande installationskabel för inom- och utomhusbruk. Lämpar sig för fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden.

 

Ledarisoleringen i parterna är UV skyddade, men det rekommenderas ändå att de skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

 

Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.