EQFR - EQFR Pure

Vad är EQFR?

EQFR & EQFR Pure: Halogenfri, flamskyddad och självslocknande kabel för kontroll-, manöver- och signaländamål. Fast förläggning inom- och utomhus. Även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Yttermanteln är UV-skyddad för utomhusbruk i norden. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning

Läs mer om EQFR, EQFR Pure, EQFR-EMC Pure och våra andra kraftstyrkablar i vår webbkatalog