EQLQ Filled

Vad är EQLQ Filled?

Det är en halogenfri, flamskyddad och självslocknande installationskabel med skärm och fyllnadsmassa, godkänd för EX-miljö enl. IEC 60079-14. För fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Får förläggas i mark om kabeln förses med ett extra skydd mot mekanisk åverkan.

 

Fyllnadsmassan gör kabeln gastät och bättre lämpad för installation med förskruvning, exempelvis i miljö med hög IP-klassning. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen i parterna är UV-skyddade, men det rekommenderas ändå att de skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

 

Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.