RQQ / RQQ Pure

Vad är RQQ/RQQ Pure?

RQ/RQQ Pure: Halogenfri, framskyddad och självslocknande kopplingskabel för indragning i rör, ledningskanaler och apparatskåp. Rökutveckling i händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

Läs mer om RQQ, RQQ och våra andra oskärmade 1kV kraftkablar i vår webbkatalog