FXQJ

Vad är FXQJ/FXQJ Pure? - En halogenfri, flamskyddad och självslocknande kabel för anvädning i ställverks- och explosionsfarliga rum. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. Kan med försiktighet nedplöjas, men vid plöjning rekommenderas polyetenmantlad kabel. Den koncentriska skärmen innebär ökad personsäkerhet för både installatör och anläggningsägare. Vid EMC-krav väljs lämpligen FXQJ-EMC. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

 

Vad är FXQJ-EMC Pure? - Halogenfri, flamskyddad och självslocknande kabel för anvädning vid EMC-installationer i ställverks- och explosionsfarliga rum. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. Kan med försiktighet nedplöjas, men vid plöjning rekommenderas polyetenmantlad kabel. Den koncentriska skärmen innebär ökad personsäkerhet för både installatör och anläggningsägare. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

Läs mer om FXQJ, FXQJ Pure, FXQJ-EMC Pure och våra andra skärmade kraftkablar 1kV i vår webbkatalog