EXQJ - EXQJ Pure

Vad är EXQJ och EXQJ Pure? En halogenfri, flamskyddad och självslocknande kabel för fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

Läs mer om EXQJ, EXQJ Pure & våra andra skärmade kraftkablar 1kV i vår webbkatalog