Vision och värderingar

MISSION

Vi erbjuder våra kunder överlägsna kabellösningar baserade på spjutspetsteknik och hög kvalitet, vilket i slutändan ger hållbar tillväxt och vinst.

Men vi vill inte bara vara bra på tillverkning. Vi vill också vara bra att göra affärer med.

Det är därför våra värderingar är så viktiga för oss. De saker vi gr och hur vi gör det - ger oss en möjlighet att visa våra kunder och omvärlden - hur engagerade vi är i vårt arbete.

Värderingar

Driv

Framåtanda och en stark kundorientering är vad som ligger bakom vår första värdering

Förtroende

Vi vill skapa en förtroendefull arbetsmiljö, baserad på mångfald och samarbete, där medarbetarna har makt att fatta beslut med integritet.

Enkelhet

Vi strävar efter att förenkla allt vi kan, med fokus på aktiviteter med högt värde och snabba beslut för att driva våra affärsresultat.