Våra varumärken

ÖVERBLICK

Ett företag - tre starka och konkurrenskraftiga varumärken

Vi har en varumärkesmatrisstruktur på tre nivåer, med ett övergripande koncernvarumärke i form av Prysmian Group, som används för all kommunikation och initiativ för koncernen.

Den andra nivån representerar våra tre välkända såväl som kommersiella varumärken: Prysmian, Draka och General Cable.

Den tredje nivån omfattar ett brett utbud av olika produktmärken som används för marknadsföring lokalt, regionalt eller per bransch.