Global närvaro

ÖVERBLICK

Internationell bredd med lokal expertis

Vi är en innovativ marknadsledare inom utveckling av ny kabelteknik och har en imponerande global närvaro i 50 länder, 108 fabriker, 25 Forsknings-och utbildningscenter och cirka 30 000 anställda. 

Med detta har vi ett strategiskt fotavtryck som gör det möjligt för oss att betjäna befintliga såväl som nya marknader och kunder över hela världen.

GEOGRAFISKT

Balanserad modell

Den geografiskt breda och produktdiversifierade portföljen är en styrka hos Prysmian Group och spelar en exakt roll i den övergripande affärsstrategin, med hänsyn till stabilitet och tillväxt.

Historiskt har energidivisonen levererat det mest stabila resultatet, medan projekt och telekom har präglats av större svängningar. Med förvärvet av General Cable blir koncernen mer geografiskt diversifierad med ett starkt fotfäste på den nordamerikanska marknaden.

Även om Prysmian Groups positionering som kabeltillverkare fortfarande är central, gör många av våra aktiviteter oss till en One-Stop-Shop-leverantör. Detta bygger på vår förmåga att integrera tillbehör, komponenter, teknisk support, installation och tjänster som övervakning, testning eller eftermarknad – vilket säkerställer nytt värdeskapande, intäkter och bygger långsiktiga partnerskap med kunder. 

Parallellt vidareutvecklar vi lösningar för nischade marknader - såsom hissar, multimedia och övervakning etc.