Drift

ÖVERBLICK

Produktion

Tillverkning är centralt för företaget och gör det möjligt för oss att dagligen tillhandahålla kvalitetsprodukter till våra kunder. En djup förståelse för kundernas behov gör det också möjligt för oss att tillhandahålla en exceptionell service från början till slut och därefter.

Vi har revolutionerat vårt sätt att arbeta för att säkra framtidens processer och tillverkningsmetoder så att vi kan leverera bättre värde, kvalitet och kompetens till våra kunder. Vi är engagerade i hög kvalitet, effektivitet och medarbetarengagemang. För detta ändamål har vi utvecklat en operativ strategi som definierar vårt åtagande.

DRIFT

Vårt Åtagande

En av de kritiska aspekterna för vår framgång är fabrikens tillförlitlighet. Vi använder en process som syftar till att göra planering och produktion mer tillförlitlig - särskilt när det gäller kvantiteter och tidpunkt.

Detta görs genom systematisk övervakning av lagernivåer (råvaror, halvfabrikat och färdiga produkter) för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i hela leveranskedjan. Vi fokuserar på excellens, effektivitet och anpassning i hela företaget. Genom införandet av smarta processer och utbildning som säkrar vår framtid.

OPERATIV STRATEGI

Fast Forward Operations

Vi har 108 fabriker som tillverkar kablar och tillbehör till kunder inom olika marknadssegment. Därför är det viktigt att förbättra och harmonisera vår produktion, försöka undvika slöseri med resurser och på bästa sätt utnyttja företagets kunnande och kompetenscentrum.

Parametrar

Fast Forward Operations optimerar effektivitet och förändring inom tre nyckelområden:
 
Medarbetare – utbildning och ntverkande
 
Produktionsresurser - kostnadseffektivitet, LEAN produktion och kvalitet
 
Produktionsteknik - Factory 4.0

Blir en alltmer kritisk faktor i vår produktion och service, där snabba leveranser anses vara en konkurrensparameter. Detta börjar med en identifiering av kundernas exakta behov av snabb och garanterad leverans av högkvalitativa, skräddarsydda produkter och lösningar. Och vi slutar inte där. Vi effektiviserar också beslutsprocesser i hela värdekedjan, vilket gör det möjligt för oss att agera mer flexibelt och effektivt som svar på externa marknadskrafter.

En förbättrad förmåga att anpassa vår leveranskedja, produktion och tjänster efter marknadsfluktuationer och kundbehov. Flexibilitet är nyckeln till att hantera kundernas krav, och för detta ändamål investerar vi i regionala kompetenscentra för att möta efterfrågan på teknisk forskning och utveckling. 

Dessutom fokuserar vi på kostnads- och arbetseffektivitet som skulle maximera produktionsutnyttjandet och uppfylla tillväxtmålen. Detta görs med hjälp av en serie utbildningar för att förbättra produktionen baserat på Lean Six Sigma-principerna. Ett dedikerat LLS-team reser årligen för att utbilda fabriksanställda om materialeffektivitet, servicenivåer och kapacitetsökning.

För att utveckla vår förmåga att ge snabb och flexibel service investerar vi i våra medarbetare. Professionella utbildningar som stärker antingen våra medarbetares ledarskaps- eller tekniska förmågor är centrala för oss. Vi vill utveckla våra medarbetare till att fortsätta skapa kundorienterade produkter och tjänster. I detta syfte har vi lanserat Good Practice Network samt två viktiga utbildningsinitiativ:

 

  1. Manufacturing Academy
  2. Make It Program