Börsnoterat företag

ÖVERBLICK

Vad det betyder för oss att vara ett börsnoterat företag

Att vara ett börsnoterat bolag med en bred aktieägarbas som ägs av institutionella investerare och utan majoritetsägare är en grundläggande del av vår identitet. 

Detta kräver att vår styrelse utvecklar en god dialog med aktieägare och andra intressenter i kombination med ett transparent, meritokratiskt och etiskt beteende som är integrerat i hela organisationen och vår dagliga verksamhet.

Vi tar ansvar för att anpassa oss och genomföra i framkant på marknaden och tror att detta tankesätt säkerställer oss en nära och förtroendefull kontakt med våra aktieägare och kunder.

INVESTERARE 2022

Aktieägande efter typ, geografi och historia

Investerarnas fokus på ESG

Sedan 2019 har det funnits ett växande intresse från investerare med fokus på ESG.

År 2022 utgjorde dessa 48 procent av alla institutionella investerare, jämfört med 44 procent 2021 och 13 procent 2019. 

Dessutom ägs 71% av bolagets kapital av aktieägare med en GARP strategi (Growth as Reasonable Price). 

STORT FOKUS PÅ HÅLLBARHET

Komplett integration av ESG

styrelsenivå leds hållbarhetskommittén av tre oberoende ledamöter med uppgift att övervaka koncernens rankning på ESG-index, lämna förslag till styrelsen och godkänna publiceringen av den årliga konsoliderade icke-finansiella hållbarhetsrapporten. 

ledningsnivå definierar och implementerar en styrkommitté för hållbarhet under ledning av Chief Operating Officer (COO) strategin för 10 företagsfunktioner. Styrgruppen träffas regelbundet för att diskutera strategiska hållbarhetsprioriteringar, framstegen med handlingsplanen (Scorecard) och dess genomförande. Strategiska mål implementeras på företagsnivå och integreras i lokal politik och alla dagliga aktiviteter.

En kommitté för mångfald, jämlikhet och inkludering har också till uppgift att definiera företagets mngfalds- och inkluderingsmål och övervaka framstegen. Hållbarhetspolicyerna samordnas av avdelningen för företags- och affärskommunikation, som utför hållbarhetsrapportering och hanterar aktiviteter för involvering av intressenter.