swedec

Besök av Swedec

prysmian.categories:

27 februari 2024

11/03/2024 - 11:05 FM

Den 27/2 hade vi besök av Försvarets avdelning Swedec i Eksjö. De hörde av sig till oss med en förfrågan om att låna våra områden för att träna sina sökhundar i en industriell miljö – något vi självklart tackade ja till.

Swedec är totalförsvarets ammunitions-och minröjningscentrum – ett Centre of Excellence – där de arbetar för att utveckla materiel, metoder och tekniker för ammunitions-, minröjning och militär söktjänst sant utbilda, träna och öva EOD-och sökenheter för nationella och internationella insatser.

Hundavdelningen vid Swedec stödjer främst avancerad sökpluton med träning och vidmakthållande samt de löpande funktionskontrollerna av de explosivämnessökande hundekipagen.

Vi är glada över möjligheten att kunna bidra till att försvaret ska kunna träna sina sökhundar i olika miljöer.