What goes around comes around

prysmian.categories: Innovation  Sustainability  Products & Solutions 

I alla fall när det gäller materialet i vår sträng.

31/10/2019 - 12:00 FM

För nu är det klart att all sträng i nässjötillverkade kabel kommer att bestå av 100% återvunnet material. Årligen beräknas det bli över 100 ton och ett minskat koldioxidutsläpp med 200 ton per år.

Tillsammans med Primo har vi hittat en lösning som stämmer överens med vår strävan att minska vår klimatpåverkan.

– Det känns som ett steg i rätt riktning, säger Jimmy Ward, inköpschef på Prysmian Group Sverige och drivande i projektet. Vi försöker hela tiden hitta lösningar som gör att vårt fotavtryck i miljön minskar och den här lösningen innebär att mer än 100 ton sträng årligen kommer att tillverkas av återvunnet material.