Kran & converyer

Prysmians krankablar stöder säker drift

Kranar används för att flytta varor i t.ex. industrianläggningar och kommersiella hamnar och kräver hög säkerhet och tillförlitlighet. Prysmians sortiment av krankablar har vuxit genom åren genom utveckling och partnerskap med stora globala krantillverkare och slutanvändare.

Alla kabelkrav relaterade till trum-, korg-, krans- eller kedjesystem och elektroniska hanteringssystem kan uppfyllas av vår kranportfölj. Programmet innehåller kablar för energi, signalering och styrning samt optisk dataöverföring.

Kablarna tillverkas vid koncernens fabrik i Tyskland och Italien, där de har ett stort lager av populära krankabeltyper. Härifrån är det möjligt att beställa korta längder anpassade efter dina behov.

Generationer av expertis

Elastomerkablar är det naturliga valet för applikationer där hållbarhet, flexibilitet och säker drift under extrema miljöförhållanden är viktigt. Det är viktigt att kabeln bibehåller sin lägsta böjningsradie och transporthastighet under alla miljöförhållanden och är mekaniskt motståndskraftig mot slitage, spänning, spänning, vridning, fukt, UV-ljus samt olja och kemikalier. Prysmian MV-krankablar finns också med en reducerad ytterdiameter med upp till 30% mindre dimensioner och upp till 40% mindre vikt än standardversioner.

I flera decennier har kranindustrin använt Prysmian Groups högkvalitativa kabellösningar. Våra innovativa konstruktioner och internt utvecklade material innebär längre kabellivslängd, vilket resulterar i ökad produktion, minskad stilleståndstid och betydligt lägre kostnader. Prysmian är medlem i Port Equipment Manufacturing Association (PEMA).

Krankablar egenskaper

PRODUKTER

Webbkatalog

Du hittar alltid vad du söker i vårt produktsortiment

I vår webbkatalog hittar du databladproduktinformation, bilder och DOP-nummer. Klicka dig fram till rätt produkt, sök eller filtrera efter exempelvis CPR-klass, konstruktionsstandard eller elektriska egenskaper.

CORPORATE

Följ oss

På vår företagssida på LinkedIn

Prysmian använder flera av de sociala medierna inklusive LinkedIn. Följ oss här för regelbundna uppdateringar om våra nya produkter, nyheter, innovationer, evenemang och projekt.

Kontakta oss


Order