Angola projektet

1 miljon solpaneler till Angola
 

FN har satt upp 17 mål för en hållbar utveckling. Ett av dessa är att det ska finnas hållbar energi åt alla. Detta var något Angola tog fasta på när de skulle utveckla landsbygden och ge landets 32 miljoner invånare tillgång till ren och förnybar energi. Tillsammans med ett flertal svenska företag och med finansiering från bland annat Svensk exportkredit, har Draka i Nässjö (numera en del av Prysmian Group), levererat alla kablar nödvändiga för att få allt att fungera.

De afrikanska länderna söder om Sahara är i stort behov av energi. Enligt International Energy Agency saknar 600 miljoner människor el i detta utsatta område i världen. Dessutom är cirka 70 % av människorna helt beroende av smutsiga energikällor som träkol, ved, diesel och andra biobränslen skadliga för både miljö och folkhälsa.

 

Stor satsning på förnybar solenergi

Av Angolas regering, och med stöd av en finansieringslösning undertecknad Svensk Exportkredit (SEK) och Exportkreditnämnden (EKN), fick leverantörerna Sun Africa och MCA Group uppdraget att lägga upp linjerna för sju stora solparker. Till sin hjälp anlitads Hitachi Energy i Sverige, tillsammans med ytterligare 15 svenska företag med olika kompetenser.

Satsningen kostar sammanlagt 560 miljoner euro och omfattar två stora solparker nära huvudstaden Luanda samt fem mindre ute på landsbygden. Förutom att solpanelerna levererar ren och förnybar energi, är kostnaden för solenergi lägre än för till exempel diesel, vilket gör investeringen fördelaktig för Angola på lång sikt.

 

Speciella och väldigt tuffa förhållanden

Miljön i Angola är väldigt olik den vi har i Sverige. UV-strålning, luftfuktighet, ozonpåverkan och temperaturvariationer är bara några av de utmaningar som allt material måste utstå och klara av. Inte minst kablarna som, om de inte är anpassade och håller adekvat kvalitet, snabbt kan bli porösa och obrukbara.

 

Draka levererade

Precis som all annan form av elektricitet, kräver solpaneler kablar för att allt ska fungera och strömmen kunna transporteras. Dessa har Draka stått för. Företaget har levererat allt från fiber till mellanspänningskablar, för att inte tala om de +200 km TECSUNÒ solpanelkabel som krävs för att driva anläggningarna och koppla upp dem mot det nationella kraftnätet.

– I det här projektet har vi verkligen kunnat dra nytta av all den expertis som vi på Draka och våra kollegor på Prysmian Group besitter globalt

 

                                                       

                                                    BERÄTTAR JESPER SUNDH

                                                    som varit projektansvarig

Speciellt med tanke på att kablarna måste klara helt andra väder- och vindförhållanden än i Sverige. Dessutom saltvatten – och skadedjur som är många gånger större än de vi är vana vid här. Solpanelskabeln TECSUNÒ är i sammanhanget det bästa du kan få för pengar. Sedan mer än 20 år tillbaka har vi levererat mer än 1 500 000 000 meter av den kabeln. Lägger man det i en lång rad räcker den mer än 37 gånger runt jorden. Den har installerats på de mest utsatta platser, utan ett enda rapporterat isolationsfel.

Att solpanelkabeln även kommer att tåla de hårda afrikanska förhållandena är inget som Jesper tvekar om.

 TECSUN tål temperaturintervaller från -40°C till +90°C och den är dessutom vattentät. Lägg därtill den tvärbundna och halogenfria gummiisoleringen, samt en förstärkt dubbelmantel som tål både kraftiga stötar och rejält stora gnagare. Det ska mycket till innan den lägger av.

Jesper avslutar med att han tycker att projektet har varit både utmanande och lärorikt, för att inte tala om givande på ett mer humanistiskt plan.

– Det har varit en otrolig resa att få vara med om. Att kunna bidra till förverkligandet av det här projektet, att hjälpa så många människor till en både miljövänligare vardag och ett drägligare liv känns helt fantastiskt.