Tillverkning

Vi fokuserar på hela livscykeln

Vår hållbarhetsresa kräver åtgärder på många fronter, med förändringar av leverantörsinköp, tillverkningsprocesser, förpackningar, transporter och dokumentation. Vi omprövar också hur våra produkter utformas, konstrueras och används och letar efter sätt att uppfylla prestandakrav och kvalitetskrav - samtidigt som vi använder färre resurser under hela livscykeln för våra kablar. Konstruktionsbeslut avgör också hur lätt en kabel kan repareras, återanvändas eller återvinnas i slutet av livscykeln. 

Detta innebär att vårt fokus utvecklas bort från en traditionell metod för kabeldesign med utgångspunkt i kostnad (DtC) och övergår till en metod med utgångspunkt i värde (DtV) eller hållbarhet (DtS), med leverans av de egenskaper som är viktigast för våra kunder och miljön.

Vår hållbarhetsstrategi

Vi siktar på en hållbarhetsstrategi - Design for Sustainability (D4S) som fokuserar på bland annat:

  • återvunna material och dess påverkan på människa och miljö
  • minskade energiförluster
  • utökad livslängd
  • förpackningar med lägre miljöpåverkan
  • hållbara transporter
  • återanvändning eller cirkuläritet i slutet av livscykeln

Prysmian Group Sweden arbetar med områden och möjligheter för förbättrad hållbarhet och övervakar lokala resultat baserat på standardiserade och kända metoder.

Vår hållbarhetspolicy bygger på FN:s globala mål, Agenda 2030 som FN:s alla medlemsländer antog 2015.

Vår hållbarhetspolicys utveckling

Vad är ESG och hur arbetar vi med det?

Prysmian Group rankas som nummer ett på DJSI

ISO-Certifiering