Vår hållbarhetspolicys utveckling

01 SEP 2021

 

Prysmian Groups fokus på hållbarhet startade redan 2014 med utgivningen av en CSR-rapport, baserad på GRI-riktlinjer och CDP G4 (Carbon Disclosure Project), kriterier för hållbar rapportering. Rapportern var en sammanslagning av koncernens årsredovisning och årliga scope 1: a och 2: a koldioxidutsläpp enligt GHG-protokollet. 

Ett styrkort för perioden 2016 till 2020 med kvantitativa nyckeltal för 16 mål kommer införs. För att säkerställa ett starkt engagemang följer koncernen ytterligare ESG-index(Environmental, Social and Governance) för att kontinuerligt kunna analysera framsteg mot nyckeltal och anpassa handlingsplanen. 

Under 2017 antar Prysmian Group FN:s 17 Globala mål och etablerar en dedikerad Sustainability Steering Committee, som tar fram en hållbarhetspolicy och strategi baserad på de 7 Globala mål som är mest relevanta för företaget.

Under 2018 ingår ESG-ledning i den kortsiktiga ersättningen och under 2019 antas en mångfalds- och inkluderingspolicy

Under 2020 separerar Prysmian Group sin hållbarhetskommitté från kompensations- och valberedningen – ESG är huvudfokus över alla avdelningar och nivåer som är kopplade till långsiktig ersättning (LTI). Den första hållbarhetsårsredovisningen i enlighet med riktlinjer från SASB (Sustainabity Accounting Standards Board) publiceras. Den nya styrgruppen planeras presentera nya ambitiösa hållbara nyckeltal senast 2022

2021 går Prysmian Group med i Science-based Target-initiativet (SBTi) och förbinder sig till konkreta mål för att minska företagens CO2-utsläpp. Redan året därpå reviderades dessa och nya ambitiösa mål för scope 1,2 och 3 sätts. Samma år antar Prysmian Group en Social Ambition-strategi med konkreta mål för 2030, gällande lika lön och bättre könsmångfald bland annat. 

Under 2022 kommer Prysmian Group för första gången att publicera en integrerad TCFD-rapport (Task Focus on Climate-Related Financial Disclosures), som specifikt beskriver för investerare vad gruppen gör för att motverka riskerna med klimatförändringar.