ÖVERBLICK

Ledande miljöledningssystem

Miljöledningssystem (EMS) används ofta och är oftast synonymt med International Organization for Standardization (ISO) som grundades 1947. Den första ISO-standarden publicerades 1960 och ISO utvecklar idag internationella standarder för hantering av kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet, energi, livsmedelssäkerhet och IT-säkerhet.

ISO inspekterar, testar, bedömer eller certifierar inte företag själva – detta görs av externa tredjepartsföretag enligt ISO-standarder. Detta säkerställer att miljödata är tillförlitliga och transparenta och kan hjälpa företagsledningen att uppnå specifika miljömål.

PRYSMIAN GROUP GLOBALT

ISO 14001-certifiering

ISO 14001 specificerar kraven för ett miljöledningssystem (EMS) som en organisation kan använda för att förbättra sin miljöprestanda på ett systematiskt sätt som bidrar till att minska en organisations avfall, föroreningar och energiförbrukning. 

Under 2022 var 96% av koncernens 108 fabriker globalt ISO 14001-certifierade, medan 80% är OHSAS 18001-certifierade. Ökningen beror på att många tidigare General Cable-fabriker inkluderades i certifieringsprocessen.

PRYSMIAN GROUP GLOBALT

ISO 45001-certifiering

ISO 45001-certifiering fokuserar på en organisations interna miljö, baserat på ett OHSMS (Occupational Health and Safety Management System). Standarden syftar till att minska skador och sjukdomar på arbetsplatsen och ge en ram för hantering av hälso- och säkerhetsansvar.

Prysmian sätter årliga mål för både intern olycksfrekvens (IF1.2) och allvarlighetsgrad för olyckor (IG 41), som en del av vårt årliga styrkort. 

År 2022 var 69% av fabrikerna ISO 45001-certifierade och dessutom certifierades ytterligare 6 platser såsom FoU, distributions- eller installationscenter

PRYSMIAN GROUP GLOBALT

ISO 50001 certificering

Prysmian Groups anläggning i Delft (Nederländerna) är bland åtta i koncernen över hela världen (6 i Tyskland) certifierad enligt ISO 50001 energiledningssystem.

Detta innebar interna och externa revisioner för att verifiera uppnådda energiminskningar och sätta mål för nya energiminskningar - som en del av kontinuerlig förbättring av energihantering och förbrukning.
 

Det som skiljer denna certifiering från de andra är att den enbart fokuserar på energiförbrukning - inklusive bedömning av maskindesign, upphandlingsmetoder för utrustning, energisystem och processer och personal - som alla påverkar energiförbrukningen.