För en säkrare arbetsplats

Ledarskapsutbildning ska göra säkerhet en del av kulturen.

22 JAN 2020

 

Under förra veckan samlades 22 Prysmian Group-medarbetare i Nässjö för två dagars utbildning i Ledarskap inom Hälsa & Säkerhet (LiHS).

Prysmian Group Sverige är ett av projektets två pilotländer inom region Norra Europa, och går ut på att ändra vårt beteende och sätta en kultur som skapar en säkrare arbetsplats.

– Medarbetarna är vårt viktigaste verktyg. Vi anställda är företaget. Vi behöver ta hand om varandra, säger QHSE Manager Anders Sjöland. Det handlar i grund och botten om att man ska vara i samma skick när man kommer hem från jobbet som när man gick dit.

Under de två dagarna underströks det hur viktigt det är att ha ledarfigurer inom området, men att det samtidigt är allas ansvar att se till att vi har en säker arbetsplats.

– Vi har en nollvision för personskador och därför måste vi alla vara dedikerade att sätta säkerhetskulturen, förklarar Anders. För att nå det, måste vi ändra vårt beteende. Att prioritera säkerheten ska vara i vår kultur. Vi behöver ha ett högt förtroende från ledarna och tro på att ledarna lever som de lär. Kulturen skapar vi tillsammans.

Säkerhet är en av Prysmian Groups högsta prioriteringar, såväl för medarbetare som partners. 2017 OHSAS-certifierades Prysmian Group Sverige och säkerhetsarbetet är under ständig utveckling.