Prysmian Group investerar för en grönare framtid

Nässjöfabriken byggs ut

20 MAY 2021

 

När den nya produktionslinjen skulle byggas i Prysmian Groups fabrik i Nässjö såg man till att investera i mer miljövänliga processer. På så vis vill kabeltillverkaren motverka elbrist och samtidigt arbeta för en mer hållbar morgondag.

Elektrifieringen av samhället är i full frd. Eldrivna fordon som bilar, truckar, bussar och tåg stiger i antalet och slukar elektricitet. Det ökade energibehovet nödvändiggör förnybara energikällor och övergången från fossila bränslen till grön energi är igång.

Dessa faktorer ställer höga krav på det svenska elnätet som är på väg mot kapacitetsbrist. Det märks inte minst genom att det regionala behovet av mellanspänningskablar har ökat med sju procent sedan 2015. Det svenska elnätet behöver byggas ut för att förse oss med kyla i kylskåpet, garagebelysning, fungerande elektronisk sjukhusutrustning och Lets’ Dance en fredagkväll. Ja, mer eller mindre allt i vår vardag.

I de småländska skogarna hittas Nässjö, hem åt Prysmian Groups kabelfabrik. Faciliteten har anor daterade till sent 1800-tal och har producerat drakakablar sedan 1999.

Idag är fabriken 23 000 m2 stor och agerar expertiscenter åt Prysmian Groups mellanspänningstillverkning av 12-72 kV-kablar, det vi kallar mellanspänningskabel. Varje år produceras över 14 000 ton mellanspänningskabel i fabriken, som rullar dygnet runt, året om, för att förse den svenska marknaden med kvalitetskablar.

Behovet av kabel har ökat till den grad att fabriksväggarna nästan spricker och under 2020 tog gruppen ett viktigt beslut: att investera i den svenska fabriken för att öka produktionskapaciteten. En helt ny kabelproduktionslinje installeras nu i Nässjö.

Salli Hara, VD.

– Det kändes väldigt förmånligt att få den här möjligheten, inte minst under ett år där pandemin orsakade kaos och osäkerhet, berättar Salli Hara, VD för Prysmian Group Scandia. Det är inte bara bra för oss, utan även för våra kunder, våra kunders kunder och vi själva som förbrukar elen.

Prysmian Group har i flera år strukturerat och målmedvetet arbetat med hållbarhet. Att underlätta för en utbyggnad av användandet av fossilfria energialternativ är ett av gruppens hållbarhetsfokus.  Då krävs också investeringar där behoven finns.

– För oss låg dock inte fokus bara på att producera mer kabel, fortsätter Salli. Vi kände också att när vi nu bygger om kan vi hitta mer energieffektiva och hållbara arbetssätt för att minska vårt miljömässiga fotavtryck.

Lars Schön, underhållschef på nässjöfabriken, är en av projektledarna för installationen av den nya kabellinjen. Under arbetets gång hittade hans team flera möjligheter att göra skillnad på klimatavtrycket i hur fabriken arbetar.

– En kabel kyls ner för att manteln skall fastna på kabeln, förklarar ”Lasse”. Då passerar den långsamt genom vattenrännor med 14-gradigt kylvatten. Och där såg vi stor potential att göra skillnad.

Lars Schön, underhållschef Prysmian Group Scandia.

Genom att investera i en ny kylvattensanläggning som monteras på taket, kan systemet utnyttja de relativt låga utetemperaturerna i Nässjö för att kyla vattnet. På ett så enkelt sätt sparar processen cirka 10 procent energiförbrukning och minskar sitt GWP-värde med ungefär 80 procent.

Men alla förbättringsmöjligheter behöver inte vara stora ingrepp i fabriken. Projektteamet insåg att det fanns möjlighet att halvera vissa sorters transporter genom att helt enkelt köpa in en större nitrogentank. Tillsammans med CO2-besparingarna som görs genom att producera mer kabel lokalt, innebär den nya CCV-linjen betydligt färre och kortare transporter än tidigare.

– Att hålla nere vår klimatpåverkan i produktionen är givetvis viktigt och något vi konstant arbetar med, men det är samtidigt inte det enda vi kan göra – eller gör – för att bli grönare, säger Salli.

Hon förklarar att minskade transporter, materialutveckling och arbete med leverantörskedjan är minst lika viktigt. För att nämna några av de många parametrar som Prysmian Group arbetar med.

För att täcka flera områden än bara själva produktionen har Prysmian Group medvetet sökt efter leverantörer och entreprenörer som arbetar i hållbarhetens tecken. Gärna lokala.

– Delarna i vår nya linje behövde sanering, minns Lars. Då hittade vi en leverantör som gjorde arbetet utan några kemikalier, som ofta används vid den här sortens saneringar, utan bara använde vatten. Arbetet blev strålande och miljövänligt gjort.

Under 2021 är den sex månader långa installationen genomförd och den första kabeln kommer att tillverkas. När det röda bandet är klippt kommer den nya linjen att innebära fler jobbtillfällen, fler olika sorters kablar, större kvantitet att kvalitetskabel och en mer elektrifierad framtid.

Och förhoppningsvis också en grönare morgondag.