CPR

CPR

Överblik

EU standard för brandklassning av kablar, heter EN 50575 och är en del av den europeiska byggproduktförordningen på engelska "Construction Products Regulation" därav CPR.

Alla kablar som måste användas för fast installation, t.ex. Installationskablar, datakablar, monteringstrådar, gummikablar omfattas av CPR.

 

Vad är CPR?

Den 1 juli 2017 trädde en ny brandspridningslag i kraft i EU, CPR, som innebär att alla flamskyddade el-, signal- och kommunikationskablar måste vara CE-märkta och testade för att uppfylla de nya brandkraven. Klassificeringssystemet för brandspridning, CPR (Construction Product Regulation), är en del av EU:s byggproduktförordning med målsättning är att få säkrare byggnader, gemensamma testmetoder och en gemensam standard i hela EU.

Lagen omfattar flamskyddade kablar, inte brandresistenta som ännu provas och klassas enligt existerande metoder och standarder, och kräver att tredje part testar och godkänner kablarna.

Vad innebär detta för dig som elektriker eller återförsäljare?
När det gäller CPR finns en hel del klasser men det är något som först och främst vi som tillverkare måste kunna på våra fem fingrar. Du som köper eller säljer kablar behöver ha koll på följande (vi går igenom varje punkt utförligt nedan):

 • Baskraven för en kabel
 • Undantag från baskraven
 • Prestandadeklaration
 • Nya etiketter på förpackningarna

Baskraven
Baskraven som Boverket har ställt upp i Sverige är att fast installerade flamskyddade kablar ska ha som lägst klassen Dca-s2d2. Förutom CE-märkningen är det först och främst den koden du ska leta efter på kabeletiketten eller förpackningen. Den första delen av koden avser EU-klassen för värmeutveckling och flamspridning medan de två senare avser tilläggskriterier i form av rökutveckling och brinnande droppar. Vill du veta mer om olika EU-klasser och vilka krav som ställs kan, scrolla längre ner till tabellen.

Undantag från baskraven
Inga regler utan undantag brukar man säga, det gäller även här. Fast undantagen är faktiskt inte så många. De fyra fall då baskravet inte gäller är följande:

 • Om kablarna utgör mer än fem procent av takytan i en utrymningsväg måste kabelklassen vara som lägst Cca-s1d1.
 • Är utrymningsvägen försedd med ett automatiskt släcksystem räcker det dock fortfarande med klassen Dca-s2d2.
 • I byggnader med byggnadsklass Br3 (till exempel villor mindre än 200m2 eller mindre kontor) accepteras kablar med europaklass Eca.
 • I byggnadsklasser där det finns automatiska släcksystem (exkluderat byggnadsklasser med utrymningsväg, se punkt 2 ovan) accepteras även kablar med den lägsta klassen Eca.
 • Inkommande servis som saknar flamskydd får installeras max 20 meter in i en byggnad.

Prestandadeklaration
Vi som tillverkare r också skyldiga att tillhandahålla en prestandadeklaration över varje CPR-produkt. Deklarationen ligger till grund för själva CE-märkningen och är något du måste kunna visa upp för dina kunder. Tanken är att all viktig information kring kabeln ska följa med i alla led från tillverkaren till slutkunden. Du kommer att kunna ladda ned prestandadeklarationer för alla våra CPR-produkter här på vr hemsida. Varje förpackningsetikett innehåller ett DoP-nummer (Declaration of Performance) som du använder för att söka upp rätt deklaration (se bild nedan).

Följande uppgifter ska finnas med i en prestandadeklaration:

 • Vilken produkt det är.
 • Vem som tillverkat produkten.
 • Kontaktuppgifter till tillverkaren.
 • Vilket tredje parts-organ som har testat produkten.
 • Vilket AVCP-system som gäller för produkten.
 • Prestanda för produktens brandegenskaper.

AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) består av fem olika system för att bedöma och fortlöpande kontrollera CPR-produkters prestanda. Kablar kan till en av tre av dessa system: 1+, 3 eller 4. Beroende på vilket system CPR-produkten tillhör kan tillverkaren respektive oberoende organisationer ha olika många uppgifter att ansvara för. Bland annat rör det sig om tillverkningskontroller av kablar och fortlöpande övervakning. Här kan du ladda ned en översiktskarta från Boverket över vad de olika systemen består av.

Nya förpackningsetiketter
Våra förpackningar har en etikett där CE-märkning och CPR-klass är tydligt utskrivna. Etiketten ser ut enligt bilden nedan. Här framgår även DoP-numret klart och tydligt (Declaration of Performance). Med det numret hittar du enkelt produktens prestandadeklaration på vår hemsida.

CPR är ingen rekommendation utan en lag
Fast installerade flamskyddade kablar i byggnader måste vara CE-märkta enligt de nya standarderna. Det att bli mycket svårare för oseriösa företag att sälja lågpresterande kablar som utgör ett hot mot både människor och egendom. För oss som tillverkare innebär EU-förordningen mer än att leva upp till brandklasserna. Vi ansvarar också för att CE-märkningen kommer på plats och att det alltid medföljer en prestandadeklaration.

CPR

Brandklasserna

Det finns fem olika europaklasser för kablar: B2ca, Cca, Dca, Eca och Fca.

För dessa klasser finns dels grundkriterier och dels tilläggskriterier. Grundkriterierna rör värmeutveckling och flamskydd, medan tilläggskriterierna är rökutveckling, brinnande droppar och surhetsprov.

Baskravet för Sverige är ”Dca-s2d2”.

 • Dca är europaklassen för värmeutveckling och flamskydd.
  D står för vilken klass det rör sig om medan ca tydliggör att det rör sig om en kabel (”cable”).
 • s2 och d2 står för rökutveckling respektive brinnande droppar.
  Samtliga klasser för rökutveckling är s1a, s1b och s2 medan klasserna för brinnande droppar är d0, d1 och d2.
 • Om en kabel har testats för surhet kommer den att benämnas med ”a” (a1, a2 eller a3).
CPR fire test

CPR - så gör Pure livet enklare

Känner du igen den här loggan? Det är Pure, vår märkning på produkter som klarar CPR-klass Dca-s2d2.

CPR är ett EU-krav som reglerar brandsäkerhet i elkomponenter och Dca-s2d2 är klassen som kablar måste klara för att få installeras i mer än 20 meter inomhus i offentliga byggnader eller byggnader på över 200 m2.

För att göra det så enkelt som möjligt har vi satt Pure-märkningen på de kablar i vårt sortiment som lever upp till kravet. Svårare än så ska det inte vara.

CPR

Klassificering, kriterier och AVCP*-system

*AVCP = Assessment and Verification of Constancy of Performance

Klassificering, kriterier och AVCP*-system

Tre underklasser