AXQJ-RMF Pure

vad är AXQJ-RMF Pure?

AXQJ-RMF Pure: Halogenfri, flamskyddad och självslocknande kraftkabel, i första hand utvecklad för förläggning inomhus, tunnlar etc. Kabeln kan förläggas utomhus och i mark. Plöjning rekommenderas ej. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning

Läs mer om AXQJ-RMF Pure och våra andra mellanspänningskablar i vår webbatalog