Eco Cable

Fokus på framtiden

 

Eco Cable - Miljöbedömning och dokumentationskoncept

Eco Cable är Prysmians egenutvecklade koncept för att mäta miljöpåverkan från våra kablar. 
Prysmian har ett kontinuerligt forsknings- och utvecklingsprogram för att förbättra sitt bidrag till att minska CO2 -utsläppen. Prysmian har åtagit sig att uppnå målet att nå nettonollutsläpp enligt scope 1 och scope 2, 2035.

VÅRA ECO CABLE KABLAR

Aceflex Eco Cable

VÅRA ECO CABLE KABLAR

AXLJ-RMF Eco Cable

VÅRA ECO CABLE KABLAR

AXALJ-TT Eco Cable

Sirocco HD

VI HAR KUNSKAPEN

Välkommen till Eco Cable, det senaste initiativet inom Prysmians miljöarbete för att leverera transparent kabelbedömning och dokumentation.

Hållbar affärsverksamhet blir allt viktigare. Vägen till att skapa en betydande påverkan är inte en helt rak linje. Därför introducerar vi Eco Cable för att stödja våra kunders miljöarbete. 

Eco Cable är vårt koncept för miljöbedömning och dokumentation. Eco Cable som koncept, är vårt löfte att utveckla ett sortiment med kablar som har en lägre miljöeffekt jämfört med vårt ordinarie sortiment.

Eco Cable sortimentet ska leva upp till Prysmians fördefinierade kvalitetsnivå. Vår dokumentation ger en tydlig bild av en kabels miljöeffekt när det gäller CO2 -utsläpp, kemiska ämnen och fyra andra parametrar.

Prysmian har åtagit sig att stödja energiomställningen, utveckling och digitaliseringen av samhällen. Vi har fokus på sju FN-ml för hållbar utveckling (SDG, Sustainability Development Goals). De är integrerade i vår affärsstrategi och vi arbetar med 16 nyckeltal (KPI, key performance indicators), som ska uppnås varje år. Vi övervakar framstegen och garanterar ett starkt engagemang för att skapa värde för alla intressenter.

Prysmian har ett pågående samarbete med Carbon Disclosure Project (CDP). Målet är att ta itu med klimatrisker och minska våra koldioxidutsläpp. Vi samlar och utvärderar våra insatser, sätter upp framtida mål och aktiviteter.

VÅRA MÅL

Slutligen har Prysmian åtagit sig att uppnå validerade SBTi-mål (Science
Based Targets initiative).
• Mål 2035: nå nettonollutsläpp av koldioxid för scope 1 och 2
• Mål 2050: n nettonollutsläpp av koldioxid för scope 3
• Delmål 2030: minska koldioxidutsläppen 46 % för scope 1 och 2 och med 21
% för scope 3

Läs mer här

SEX MÄTBARA OCH INTERNATIONELLT ERKÄNDA KRITERIER

PRODUKT & DOKUMENTATION

Datablad & Dokumentation