SE-N1XE

Vad är SE-N1XE?

SE-N1XE-U/-R Light: Halogenfri, slimmad PEX-isolerad kraftkabel med slitstark PE-mantel och kopparledare, som vanligtvis används till gatubelysning, som serviskabel och vanlig 1 kV-distributionskabel, dock ej i explosionsfarliga rum eller där flamskydd behövs. Avsedd för fast förläggning i mark eller vatten utomhus. Den robusta PE-manteln innebär att den är mycket lämplig för nedplöjning samt har en mycket låg vattenabsorption. För att underlätta avmantling har kabeln ompletterats med rivtråd

 

 

SE-N1XE-U/-R Gul: distributionskabel, dock ej i explosionsfarliga rum eller där flamskydd behövs. Avsedd för fast förläggning i mark. Den robusta PE-manteln innebär att den är mycket lämplig för nedplöjning samt har en låg vattenabsorption och ett gott skydd mot vattendiffusion. Med extruderad fyllnad mellan parterna har kabeln runt tvärsnitt. Kabeln är utrustad med rivtråd för enkel avmantling.

 

SE-N1XE-AS: Halogenfri kraftkabel. Öppen fast förläggning, utomhus, i rör samt mark/vatten. Mycket lämplig för nedplöjning. Enkel avmantling med hjälp av stark rivtråd.

 

SE-N1XZ1: Halogenfri oskärmad kraftkabel, vanligen använd som distributionskabel, serviskabel och inom industrin. Används för fast förläggning i luft, mark eller vatten utomhus. Lämplig för plöjning. Utrustad med rivtråd för enkel avmantling. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

Läs mer om SE-N1XE och våra andra oskärmade 1kV kraftkablar i vår webbkatalog