FN:s Globala mål

Agenda 2030

Vår hållbarhetspolicy bygger på FN:s globala mål, Agenda 2030 som FN:s alla medlemsländer antog 2015. De 17 globala målen för hållbar utveckling ska vara uppnådda till år 2030 och syftar till att avskaffa fattigdom och hunger, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen.

Var kommer vi att implementera de hållbara målen?

Vår hållbarhetsplan definieras av 13 hållbara mål (av totalt 17), med följande prioritering.

11. Öka andelen kablar som omfattas av beräkningen av koldioxidavtryck: för detta ändamål har en plattform implementerats som kan beräkna koldioxidavtrycket för olika typer av kablar (Common Analysis).

 

7. Utveckla innovativa lösningar som aktivt bidrar till övergången till användning av förnybara källor och digitalisering av nätverk, såsom kablar för produktion och distribution av sol- och vindenergi, undervattenskablar för sammankopplingar mellan länder och optiska fiberkablar.

 

12. Öka tredjepartsrevisioner inom specifika områden, såsom styrning, miljö och mänskliga resurser.

 

5. Öka andelen kvinnor i ledande befattningar genom att anta specifika program för "mångfald och inkludering", såsom "Side-by-Side"-projektet för att främja mångfald inom verksamheten och mentorskap för kvinnliga talanger, som t.ex. WLP (Women Leadership Programme).

 

13. Öka antalet anläggningar med miljö-, hälso- och säkerhetscertifiering. Investeringar och andra initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser.